Пчелните семейства в област Перник и още 4 региона на страната са намалели с близо 7 % за година, по-малки са и добивите на пчелен мед

20 май е обявен за Световен ден на пчелите през декември 2017 година в Ню Йорк с резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации с пълен консенсус от 115 държави, включително всички държави-членки на Европейския съюз, съобщи Министерство на околната среда и водите.

За 7-и път тази година на 20 май обръщаме специално внимание на пчелите, насочено към информиране на обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, показвайки тяхната ключова роля за опрашването на растенията и за живота на Земята. Празникът се отбелязва през май, когато е най-голямата активност в растежа на пчелните семейства, в близост до 22 май – Международния ден на биологичното разнообразие.

Понастоящем пчелите, опрашителите и много други насекоми намаляват масово. Като признание за основната роля, която младите хора могат да играят при справянето с предизвикателствата, пред които са изправени пчелите и другите опрашители, Световният ден на пчелите тази година се фокусира върху темата „Бъдещето на пчелите и младежите – Бъди ангажиран!“ (“Bee engaged with Youth.”). Той предоставя възможност на всички нас – независимо дали работим за правителства, организации на гражданското общество или сме загрижени граждани, пчелари, природолюбители – да предприемем или насърчим действия, които ще защитят и подобрят състоянието на опрашителите и техните местообитания, ще увеличат тяхното изобилие и разнообразие и ще подкрепят устойчивото развитие на пчеларството.

През 2023 година България е изнесла 10 991 тона мед, докато през 2022 година са изнесени 12 739 тона. Вносът също намалява – от 5 027 тона през 2022 година на 3 226 през 2023 година, добавят от Националния статистически институт.

Към 1-ви октомври 2023 година броят на пчелните семейства е 816,6 хиляди броя, което е с 0,8 % по-малко от 2022 година. Пчелните семейства, от които е добиван мед през 2023 година, намаляват с 2 % и са 659 хиляди броя. Произведеният пчелен мед е 11 189 тона, което е с 6,3 % по-малко спрямо 2022 година. Средният добив от едно пчелно семейство е 17 килограма. Увеличава се броят на пчелните семейства, отглеждани в Южния централен район с 5,4 % и в Североизточния район с 2,5 %. През наблюдаваната година са произведени 3 тона пчелен клей (прополис) и над 46,8 тона цветен прашец. Броят на стопанствата с пчелни семейства намалява до 9 433 (-7,7 %) през 2023 година. Стопанствата с над 150 и повече пчелни семейства се увеличават с 4,1 %. Общо през 2023 година са загинали над 40 хиляди пчелни семейства. За изследвания период са продадени 4 870 тона пчелен мед на преработвателните предприятия, директно са продадени 2 392 тона, на търговците на дребно – 483 тона, за промишлеността – 870 тона, а за собствена консумация са отделени 1 431 тона. В Югозападния район, в който се включват областите Перник, Благоевград, Кюстендил, София и София-град, пчелните стопанства към октомври миналата година са 781 с пчелни семейства 39 990, като от 32 929 се добива мед. Добитият пчелен мед в Югозападния район е 382 тона при среден добив от едно челно семейство 11 килограма и 600 грама. В сравнение с 2022 година наличните пчелни семейства в този район на страната са намалели с 6,6 %, става ясно от агростатистиката на Министерство на земеделието и храните.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...