Паспортните служби в полицейските управления в Брезник и Трън ще съдействат на гражданите, които искат да гласуват, но не притежават валидни документи за самоличност

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите.

Звената „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 година.

В седмицата преди 9 юни, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 7 юни, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в Столичната дирекция на МВР, Областната дирекция на МВР, Районното управление и участък към Районното управление за дните от 4 юни до 8 юни от 8:30 до 17:30 часа и на 9 юни от 8:30 до 19:30 часа. В случай, че работното време на съответното звено “Български документи за самоличност” е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 8 юни (събота) и на 9 юни (неделя). Информация за работното време на всяко звено “Български документи за самоличност” е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страниците на Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко Районно управление и участък към Районно управление, Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден на 9 юни.

Виж също...

Loading...