Директорът на пожарникарите в област Перник комисар Б. Борисов на среща за проверка готовността за предотвратяване на пожари в горските територии

В Югозападното държавно предприятие се проведе проверка за готовността за предотвратяване на пожари в горските територии през 2024 година, съобщиха от пресцентъра на структурата.

В работната среща, освен експерти от Предприятието, участваха представители на Изпълнителната дирекция по горите, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, регионалните дирекции по горите в Благоевград, Кюстендил и София, както и представители на регионалните дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград, Кюстендил, Перник и София. Целта на срещата беше да се провери готовността и да се вземат превантивни мерки за предотвратяването на пожарите в горите.

Пред комисията беше представена информация за изпълнението на мероприятията за 2023г. и плановете за защита на горските територии от пожари през настоящата година. Предприятието разполага с 32 високопроходими автомобила, снабдени със системи за пожарогасене, както и 9 броя пожаронаблюдателни кули. На този етап Югозападното държавно предприятие има необходимост единствено от закупуването на защитни облекла и лични предпазни средства за част от служителите, участващи в гасенето на горски и полски пожари.

Беше докладвано, че е проведено обучение на 90 служители на Югозападното държавно предприятие – ръководители на специализирани групи за гасене на горски пожари в Центъра за обучение на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Монтана. Подробен доклад за изпълнението на мерките и предвидените мероприятия за защита на горските територии от пожари направи началникът на отдел „Опазване на горски територии“ инженер Петко Ангелов. Той посочи, че във всяко териториално поделение на Югозападното държавно предприятие се изготвят годишни планове за защита на горските територии от пожари, които са обезпечени със средства от стопанската дейност на предприятието.

Комисията прие представената документация на годишните планове за защита на горските територии от пожари в държавните горски и ловни стопанства на Югозападното държавно предприятие, като в срок до 10 юли ще се осъществи допълнителен съвместен контрол за изпълнението на планираните мероприятия и спазването на правилата за пожарна безопасност в горските територии в държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.

От Агенцията по горите припомнят, че по време на пожароопасния сезон е забранено паленето на огън в горските територии, освен на обособените за целта места, както и на по малко от 100 метра от границите на горите. При възникване на пожар трябва да се подаде незабавно сигнал на единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър

Виж също...

Loading...