Деца в Трън преминават допълнително обучение по български език чрез национална програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване

В детска градина “Ален мак” в град Трън се работи по линия на Националната програма за допълнително обучение по български език с основна цел развитие на предучилищното образование на деца, невладеещи и говорещи трудно български език. Това става ясно от План на Община Трън за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024 – 2027 година. Документът предстои да бъде разгледан от Общински съвет-Трън на предстоящо заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

В Плана са описани различни области, като например образование, култура, заетост и други. Уязвими са онези лица и групи от хора, които търпят ограничения по отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални права. Уязвимите групи не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлагат обществото и икономиката и стават жертва или попадат в ситуация на риск от маргинализиране и социално изключване, пише в началото на документа.

В детска градина “Ален мак” в Трън са обхванати 95 деца по данни от детското заведение. В градината има яслена група, в която се приемат деца от 10-месечна до 3-годишна възраст. Също така детската градина работи в изпълнение на Националната програма за допълнително обучение по български език с основна цел развитие на предучилищното образование на деца, невладеещи и говорещи трудно български език. В изпълнение на програмата се работи с 3 групи като всяка група е с по 26 деца, с двама учители и един помощник-учител. Детската градина работи в изпълнение на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи и по Програма за обхващане и задържане в образователната система на деца от задължителна предучилищна възраст на детска градина “Ален мак”. В детската градина за нуждите на децата е изградена солна стая като част от мерките за осигуряване на здравословна среда за отглеждане на децата.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...