Над 7 хиляди лева за видеозаснемане и излъчване на заседания на Общински съвет-Трън и комисиите към него

Извършване на вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Община Трън за 2024 година и актуализиране на поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт, придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, съгласно член 127 от Закона за публичните финанси предстои да бъде разглеждано от трънските общински съветници, предаде репортер на Zapadno.com.

В актуализирането на поименния списък е добавен нов обект, който е свързан с параграф за придобиване на компютри и хардуер. За 7 500 лева ще трябва да се достави и монтира система за видеозаснемане и излъчване на заседания на Общински съвет-Трън и комисиите към него. Предстои актуализацията да мине през Общинския съвет на насрочено за настоящата седмица заседание.

В началото на 2024 година на второ четене в парламента беше прието всяко заседание на Общински съвет да се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Общинския съвет или на Общината. Промяната е в Закона за местното самоуправление и местната администрация влиза и в сила от 1 февруари тази година. От 1 юли онлай излъчванията вече трябва да се осъществяват по места в страната.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...