Детската градина в град Трън е включена в проект за допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца

Общо 14 детски градини в област Перник са включени в проекта “Силен старт“, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.

Проектът е на просветното ведомство и наскоро бе обявено, че близо 1 500 детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование (66 % от всички в страната) са одобрени и могат да получат финансиране за реализиране на дейности в подкрепа на децата и семействата по “Силен старт”.

По проект „Силен старт“ се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби, поясниха от Министерство на образованието и науката.

Проектът ще се изпълнява в продължение на 5 години, като през този период във висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лева. Средствата са от Европейския социален фонд и от националния бюджет.

В проекта „Силен старт“ е включена детска градина „Ален мак“ в град Трън. От района на община Брезник няма образователни институции, които да са включени в проекта. Включени са институции, които са поискали да участват след покана, отправена от просветното министерство.

Снимка: Областна дирекция на МВР-Перник – архив

Виж също...

Loading...