Над 80 лица от избирателните списъци в община Брезник за изборите за членове на Европейския парламент от България са заличени

Имената на над 80 лица от избирателните списъци в община Брезник за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни са заличени, става ясно от списъци, публикувани от общинската администрация.

Заличени са имената на 84 лица, а списъците са оповестени на основание член 39, алинея 1 от Избирателния кодекс. Според подзаконовия нормативен акт списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната Община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.

Освен това лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление.

Заличени са и имената на 52 лица от избирателните списъци в изборите за народни представители.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...