Изборите в Брезник под лупа: Делегация от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа наблюдава как гласуват брезничани

Едновременните предсрочни парламентарни и европейски избори на 9 юни в България бяха свободни и състезателни, предлагайки на избирателите плуралистичен набор от възможности за избор. Въпреки че изборните процедури бяха добре управлявани, избирателната активност отразяваше значителна липса на ентусиазъм, като по-малко от една трета от избирателите участваха в националните избори. Това показва нарастваща умора и скептицизъм на избирателите към политическите промени, заключава делегация от наблюдатели на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 

Единадесетчленната делегация, водена от Олексий Гончаренко (Украйна, ЕК/ДА), наблюдава предсрочните парламентарни избори в продължение на четири дни, с пет екипа, разположени в София, Пловдив, Благоевград, Кюстендил, Плевен, Перник и Брезник. Пълен доклад за наблюдението ще бъде представен на пленарната сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа през септември 2024 година. „Всички скорошни избори в България бяха професионално организирани и добре проведени“, каза Олексий Гончаренко. „Оставяйки настрана дребните нередности и техническите проблеми с машините за гласуване, тези избори не бяха изключение. Едновременните европейски избори не поставиха значителни предизвикателства. българският електорат е изтощен от гласуването за шести път за три години, което води до разочарование от управлението на страната и несигурните перспективи за политическа стабилност рискуват да тласнат избирателите към крайности стремят се да възвърнат доверието на електората и да се ангажират отново с тях.“

Конституционната реформа през декември 2023 година, която наред с другото предостави на гражданите с двойно гражданство правото да бъдат избирани за депутати и министри, е добре дошло развитие в съответствие с предишни препоръки на Венецианската комисия и Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Въпреки това, някои други дългогодишни препоръки, особено по отношение на избирателните права на лица под съдебно запрещение или изтърпяващи присъди лишаване от свобода, остават неразгледани, съобщиха от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е особено загрижена за продължаващите проблеми с купуването на гласове и корпоративния и контролиран вот – както изрично, така и имплицитно, твърденията за които често бяха повдигани от събеседниците и потвърдени от служебния министър на вътрешните работи. Тези въпроси се нуждаят от задълбочено проучване, за да се възстанови общественото доверие.

Тонът на кампаниите, както онлайн, така и офлайн, беше предимно негативен и не се подобри в периода на парламентарната кампания. Делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа беше също така информирана за редица злоупотреби със съдебни производства на основания за клевета и повтаря отдавнашната си препоръка за приемане на нови законодателни мерки за защита на журналистите.

В деня на изборите гласоподавателите изглеждаха запознати с процедурите за гласуване, като избираха между хартиени бюлетини и машини за гласуване. Значителен брой избиратели предпочетоха хартиени бюлетини. Процесът в избирателната секция беше донякъде бюрократичен, включващ множество печати и проверки на самоличността. Въпреки професионализма на членовете на секционните избирателни комисии това вероятно би довело до забавяне и дълги опашки, ако участието беше по-голямо.

Тайната на вота не беше напълно гарантирана. Прозрачността на машинно отпечатаните бюлетини позволи на другите потенциално да видят подадените гласове. Делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа призовава новите български власти да преосмислят сегашната използвана система за електронно гласуване, за да осигурят нейната надеждност, като същевременно използват по най-добрия начин съвременните технологии. Въпреки че е ясно, че информационните и комуникационните технологи сами по себе си не могат да възвърнат доверието на българите в изборния процес или да изкоренят корупционните практики, въпреки това, ако бъдат съчетани със законови гаранции и прозрачни изборни практики, те биха могли постепенно да повишат доверието на избирателите.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...