От 1 юли топлият обяд за хора в затруднена ситуация се увеличава с 44 стотинки и стойността на една порция ще е 3 лева и 64 стотинки

От 1 юли започва изплащането на по-високата ставка за топъл обяд, предоставян от Общините и Районите на Общини в изпълнение на проекти по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Стойността на една порция се увеличава на 3 лева и 64 стотинки от 3 лева и 20 стотинки след отчитане на инфлационните процеси съгласно правилата на Програмата, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Ръстът на сумата стана възможен, след като правителството даде съгласие Управляващият орган да договори до 15 на сто над определения и бюджет. Допълнителните средства са осигурени от Програма „Развитие на човешките ресурси“. Във връзка с решението на правителството Управляващият орган публикува на сайта на Агенцията за социално подпомагане изменените Условия за кандидатстване и Ръководство на конкретния бенефициент по процедура „Топъл обяд“. Предприети са действия за информиране и консултиране на общините за подписване на анекси към действащите договори. С увеличението на парите за порция общините ще разполагат с повече средства за административни разходи и за разходи за съпътстващи мерки, тъй като те са по 7 % от общите.

Към момента 232 Общини и Райони на Общини изпълняват проекти по операция „Топъл обяд“, който достига до 70 000 души в затруднена ситуация. Броят на потребителите е с 30 % в сравнение с предходния програмен период, а при общините ръстът е с 10 %.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...