Започва национално преброяване на белия щъркел, което ще обхване над 5 хиляди населени места в цялата страна

През 2024 и 2025 година предстои осмото международно преброяване на белия щъркел. Преброяването у нас ще обхване над 5 000 населени места в цялата страна, като в него традиционно ще се включат експерти от Изпълнителната агенция по околна среда и всички регионални инспекции по околната среда и водите съвместно със специалисти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците. Финансирането на полевата работа през 2025 година е от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Преброяването на белия щъркел е методика за мониторинг към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, която се администрира и координира от Изпълнителната агенция по околна среда. Целта е с помощта на доброволци да се посетят всички населени места, в които белият щъркел гнезди, като за всяко гнездо се изготвя самостоятелен формуляр с информация за неговото разположение, конструкция, при наличие на малки – тяхната възраст и брой, снимков материал и пространствени данни.

Международното преброяване на белия щъркел се извършва на всеки 10 години в над 40 страни по света, като първото преброяване е организирано през 1934 година по инициатива на Германия. В България преброяването на гнездата на белите щъркели започва през 70-те години на миналия век.

При последното национално преброяване на белите щъркели през 2015 година се установи по-висок брой гнезда и гнездящи двойки спрямо данните от 2004 година. Общо в България са установени 6 981 гнезда, от които 5 825 са заети от размножаващи се двойки. Броят на двойките бели щъркели се е увеличил с 1 007 (21 %). Темпът на нарастването се увеличава и се превръща в трайна тенденция, която за първи път е установена при преброяването през 2004 – 2005 година.

Белият щъркел е защитен вид. Съгласно Закона за биологичното разнообразие е забранено умишленото му улавяне под всякаква форма, преследване и обезпокояване, особено в периодите на размножаване и отглеждане на малките. Законът забранява също вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени, и вземане на намерени мъртви екземпляри. Белият щъркел е синантропен вид, обитава населените места и живее редом с човека. Затова се счита за един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която хората обитават.

Виж също...

Loading...