От утре в Брезник и Трън започва раздаването на хранителни продукти и хигиенни материали на определени лица

От 12 до 28 юни в градовете Брезник и Трън ще се раздават пакетите с хигиенни материали и хранителни продукти (два вида месни консерви) по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 година, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, предаде репортер на Zapadno.com.

Подкрепата с материали за лична хигиена и поддържане на дома се предоставя за първи път благодарение на Управляващия орган в лицето на Агенцията за социално подпомагане, който успя да защити по-голям бюджет за Програмата през настоящия програмен период. Последните два вида хранителни продукти – месни консерви (говеждо в собствен сос и говежди кюфтета в бял сос) и хигиенните материали ще се раздават до 31 юли по график в цялата страна. Те са закупени от Агенцията за социално подпомагане и ще достигнат до нуждаещите се хора чрез бенефициента по операция „Подкрепа“ – сдружение „Български Червен кръст“, който е отговорен за графика и пунктовете за раздаване. Списъците с правоимащите са изготвени от дирекциите „Социално подпомагане“.

От Агенцията за социално подпомагане отбелязаха, че списъците с правоимащите са изготвени от дирекциите „Социално подпомагане“. Тези списъци включват следните категории правоимащи:

  1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 година за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 година.
  2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на член 8, алинея 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 година.
  3. Лица с над 90 % степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по член 70 от Закона за хората с увреждания  през месец януари 2024 година.
  4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на член 8д от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 година.
  5. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето през месец януари 2024 година.
  6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на член 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства през месец януари 2024 година.
  7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 година за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 година, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Временният пункт за раздаване на пакетите в град Брезник ще отвори на 12 юни и се намира на улица “Андрей Михайлов” № 75. Пунктът в град Трън също ще отвори на 12 юни и се намира на улица ”Тако Пеев” № 4.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...