За съдебни заседатели към Районен съд-Брезник се набират кандидати между 21 и 67-годишна възраст, които трябва да са и с добро име

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Брезник е обявена от Общински съвет-Брезник, видя Zapadno.com.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да са навършили 21 години, но и да не са по-възрастни от 67 години. Освен това трябва да се ползват с добро име и да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му. Крайният срок за подаване на документи в Общински съвет-Брезник е до 14 юни.

Съдебният заседател е равностоен член на състава, разглеждащ и решаващ делата. Като част от съдебния състав, съдебният заседател има еднакви права със съдиите, но не е съдия.

Виж също...

Loading...