Увеличение на пожарите в област Перник регистрират огнеборците, пламъците в сухи треви и гори са причинени предимно от човешка дейност

Пожарната в област Перник отправя апел, че пожароопасният сезон настъпва, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Перник.

Повишаването на дневните температури, сухия летен период, в съчетание с небрежното човешко поведение, рязко повишават вероятността от възникване на запалвания и последващи пожари в земеделските земи и горските територии.

Ежегодно пожарите в природата причиняват огромни загуби на страната и нанасят сериозни вреди на околната среда. Унищожава се природното богатство – горите, загиват различни животински видове, опожаряват се селскостопански сгради, съоръжения и жилища. Много са и регистрираните случаи на загинали и пострадали граждани от огнената стихия в бита и природата.

От началото на 2024 година в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник са регистрирани общо 375 пожари, като за същия период на 2023 година са били 314. Пожарите без загуби са 314 броя, от които 187 броя в сухи треви, а през същия период на миналата година 247 броя, от които 126 броя в сухи треви – 61 броя повече пожари в сухи треви в сравнение с миналата година. В горския фонд от началото на годината до момента има 1 възникнал пожар, като за същия период на миналата година няма възникнал такъв.

Анализът на причините показва, че всички пожари в сухи треви и горски масиви са причинени от дейността на човека и само 2 % се дължат на природни явления.

В разгара на горещите летни месеци и предстоящата жътвена кампания, за да се предотвратят пагубните за природата и хората последици от пожари, е необходимо да се знае следното:

Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон. Забранено е паленето на стърнища и суха растителност в поземления и горски фонд. Деянието е инкриминирано – член 331, алинея 2 от Наказателния кодекс: „Който запали стърнище, вследствие на което предизвика пожар в горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 до 5000 лв.”.

Небрежното боравене с огън е най-честата причина за възникване на пожари от такова естество. Затова трябва да се спазват правилата за палене на огън в гората. Мястото трябва да бъде обозначено със специална табела. В никакъв случай огънят не се оставя без наблюдение. Мястото не се напуска от хората, преди да е напълно изгасен. При ветровито време не се пали огън – летящите искри и въглени разпространяват огъня в неочаквани посоки, той се разраства и обхваща огромни площи за кратко време;

Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци трябва да става чрез събирането, окосяването и извозване на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне;

Абсолютно недопустимо е да бъде изхвърлена незагасена угарка от цигара в леснозапалима среда. Макар и малка по размери, тя притежава достатъчна „огнева мощ” да запали сухата тревна растителност при попадането си върху нея;

Изхвърлянето на стъклен амбалаж или стъклени парчета сред сухата растителност има ефект на лупа вследствие продължителното слънчево нагряване и също се превръща във фатален огнеизточник;

Има случаи, в които техническа неизправност на машина или превозно средство, работещо в гората или земеделската земя може да причини огнено бедствие. Всички моторни превозни средства, които навлизат в горските или земеделските територии, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;

За да се предотврати самозапалване, прясното сено се складира на дебел слой само след като изсъхне;

В случай на пожар – не губете време. Незабавно се обадете на телефон 112.

През летния пожароопасен сезон е изключително важно да бъдем разумни, предвидливи и внимателни, за да съхраним себе си и природата около нас.

Виж също...

Loading...