Над 1 100 души в общините Брезник и Трън ще получат по два вида консерви с месо и хигиенни материали

Общо 1 153 лица в общините Брезник и Трън имат право да получат пакети с хигиенни материали и хранителни продукти (два вида месни консерви) по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 година, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, предаде репортер на Zapadno.com.

От 12 юни временните пунктове в градовете Брезник и Трън отвориха за раздаването на пакетите от втория транш на помощта за нуждаещи се лица. Подкрепата с материали за лична хигиена и поддържане на дома се предоставя за първи път благодарение на Управляващия орган в лицето на Агенцията за социално подпомагане, който успя да защити по-голям бюджет за Програмата през настоящия програмен период.

В община Брезник правоимащите са 643-ма. От тях 606 лица ще получат единични пакети, а останалите 37 човека, които са със семейства от трима членове или многочленни семейства имат право на два пакета. В община Трън хората, които ще получат единични пакети са 438, а тези с двойни пакети – 72-ма. Организацията за раздаването на пакетите е много добра, поясни за Zapadno.com директорът на Секретариата на областната организация на БЧК-Перник Наталия Минева.

Правоимащите на втория транш от помоща са:

  1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 година за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 година.
  2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на член 8, алинея 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 година.
  3. Лица с над 90 % степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по член 70 от Закона за хората с увреждания  през месец януари 2024 година.
  4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на член 8д от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 година.
  5. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето през месец януари 2024 година.
  6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на член 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства през месец януари 2024 година.
  7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 година за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 година, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...