Над 1 800 лица са пренощували в места за настаняване в област Перник с 10 или повече легла, разкрити през месец април

През април в страната са функционирали 2 267 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 68,5 хиляди стаи и 143,6 хиляди легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 1,3 %, а броят на леглата в тях намалява с 0,5 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През месец април в област Перник са функционирали 11 места за настаняване с 497 легла в тях. Броят на легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) е бил 14 910. Реализираните нощувки са били 3 238 броя, от които 708 са от чуждестранни туристи. Пренощувалите лица за месец април в местата за настаняване са наброявали 1 877, от които 296 са чужди граждани. Приходите от нощувките възлизат на 179 хиляди лева, от които 52 хиляди са от чуждестранни туристи.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...