Осъвременените пенсии на над 2 милиона пенсионери ще се изплащат между 8 и 22 юли

Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от 8 юли (понеделник) до 22 юли (понеделник) включително. Преводите на сумите за юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юли, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Увеличението на пенсиите от 1 юли 2024 година засяга над 2 милиона пенсионери след прилагането на съвкупността от предвидени мерки – осъвременяване на трудовите пенсии с 11 на сто, повишаване на процента на добавката от пенсията на починал съпруг/а, повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, определяне на нов по-висок размер на социалната пенсия за старост, повишаване на обвързаните с тях минимални размери на другите видове пенсии и добавки.

Предвиденото осъвременяване от 1 юли 2024 година ще обхване всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до края на 2023 година. На пенсионерите, чиито пенсии се изплащат във фиксирания максимален размер от 3 400 лева, няма да се изплаща увеличения действителен размер, тъй като и преди осъвременяването пенсиите им надхвърлят законово установения максимален размер. Няма да получат увеличение и тези пенсионери, чиито пенсии са отпуснати с начална дата през 2024 година – те подлежат на осъвременяване от 1 юли догодина.

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 година са предвидени 1 110,7 милиона лева (185,1 милиона лева месечно) за осъвременяването и увеличаването на пенсиите и добавките от 1 юли с 11 на сто.

От 1 юли 2024 година новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (член 68, алинея 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване) става 580 лева и 57 стотинки. Увеличението е с 11 на сто спрямо размера и до тази дата, който е 523 лева и 4 стотинки.

Минималният размер на другите видове пенсии, свързани с трудова дейност (инвалидни, наследствени), се определя като процент от посочения минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Допълнително увеличение от 1 юли 2024 година ще получат тези пенсионери, които под формата на добавка към личната си пенсия получават част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга. Това са 675 000 души, които получават така наречената „вдовишка добавка“. Пенсията на починалия, на чиято база се определя добавката, се осъвременява с 11 на сто, но също така се повишава от 26,5 на 30 на сто частта от пенсията, която ще получава преживелият съпруг. От 2011 година насам това е първото увеличение на процента, който се изплаща от пълния размер на пенсията на починалия съпруг.

На увеличение от 1 юли 2024 г. подлежи и размерът на социалната пенсия за старост – от 276 лева и 64 стотинки на 307 лева и 7 стотинки. Това увеличение се отразява на редица други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост – военноинвалидните и гражданскоинвалидните пенсии, персоналните пенсии, добавката за чужда помощ и други.

След 1 юли 2024 година броят на пенсионерите с месечен размер от пенсии и добавки под линията на бедност от 526 лева намалява от 524 700 на 324 800 души.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...