Близо 50 % от територията на област Перник е заета от земеделски земи, а над 40 % са горските територии

Към 31 декември 2023 година територията на Република България е 110 996,76 квадратни километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии – 54,5 %, и горските територии – 33,3 % от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 279,4 квадратни километра или 4,8 % от територията на страната. Средната гъстота на населението в страната е 58,1 души на квадратен километър, съобщиха от Националния статистически институт.

Към края на миналата година територията на област Перник е 2 396,79 квадратни километра. От тях 120,92 квадратни километра или 5,04 % е урбанизираната територия. Други 56,72 квадратни километра или 2,37 % е територията на транспорта, а 1 161,72 квадратни километра или 48,47 % са земеделските земи. Горската територия в региона заема 971,92 квадратни километра или 40,55 % от общата площ на региона. Територията, заета от води и водни обекти заема 31,43 квадратни километра. Защитената територия в края на 2023 година в областта е 3,93 квадратни километра, но тази статистика не обхваща всички защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Нарушената територия в региона е 22,94 квадратни километра.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...