Шофьорите, навършили 17 години, да шофират с придружител и допълнително изискване за задължителното оборудване в превозните средства са сред подготвяни промени

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Заложената основна цел с предложените изменения и допълнения, е повишаване на безопасността на движението по пътищата, ограничаване и поставяне на тенденция за трайно намаляване на броя на загиналите и ранените от пътнотранспортни произшествия, увеличаване на превантивния ефект, подобряване на ефективността от контролната дейност, ограничаване на усещането за безнаказаност в нарушителите на правилата за движение, съобщиха от правителствената информационна служба.

Законопроектът обхваща следните основни изменения и допълнения:

Регламентират се подробно стойностите на максимално разрешената скорост за движение в населено място, извън него, автомагистрала и скоростен път за различните категории, към които спадат управляваните от водачите моторни превозни средства. Въвеждат се и нормативни изисквания и регламентация на нарушение на средна скорост, като за място на извършеното нарушение се счита участъка от пътя, за който то е установено;

Прецизират се някои от правилата за движение по пътищата в населените места – регламентиране на зони, в рамките на които да важи едно и също ограничаване на скоростта от 30 километра в час на всички превозни средства;

Въвеждат се конкретни задължения към стопаните на пътя оглед подобряване на организацията на движението след строително-ремонтни дейности – своевременно отстраняване на временни пътни знаци заменяне на увредени знаци, предпазни съоръжения, почистване на пътното платно и други;

Предлага се и въвеждането на изискването водач, навършил 17-годишна възраст, да шофира с придружител;

Създава се допълнително изискване към оборудването на превозните средства с пожарогасители;

Предлага се отмяна на досега действащия Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата, след като част от разпоредбите му бъдат уредени на законово ниво – например систематизиране на правилата за знаците, маркировките и светофарите, другите средства за сигнализация, опознавателни знаци, поставяни на превозните средства;

Регламентират се на законово ниво всички случаи на прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство и се създават условия за облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса;

За нарушения, за които е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство се предвиждат нови административни мерки за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство за всички случаи, за които законодателят е предвидил такова наказание;

Предложена е и промяна в размера на налаганите наказания, както по отношение на лишените от право на управление, така и по отношение на наказанието глоба, като се фиксират и техният размер.

Виж също...

Loading...