Добита дървесина в Трънско да се продава на по-ниски цени се предлага в документ до трънските общински съветници

Изменение на решение № 5 от 7 февруари 2024 година на Общински съвет-Трън ще бъде разглеждано на предстоящо заседание на трънските общински съветници. Решението е свързано с актуализиране на приложение за определяне на началните цени за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти, предаде репортер на Zapadno.com.

В началото на месец февруари Общински съвет-Трън е приел чрез решение приложение с началните цени на дървесината, добита от общински горски територии при предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина и асортименти. Тогава е гласувано дървата за горене от видовете бук и габър да се продават за 55 лева на плътен кубически метър без включен ДДС, дъбът се предлага срещу 59 лева на плътен кубически метър без включен ДДС, а видовете акация, трепетлика, бреза и липа – за 49 лева на плътен кубически метър без включен ДДС. Приложението определя цени и за други видове дървесина, като например строителна и трупи за бичене.

“Във връзка с променените икономически условия и в конюнктурата на пазара на дървесина след направено проучване в динамиката на началните цени на дървесината по категории и асортименти в страната и нейната реализация до момента се установи, че през настоящата година е налице огромен срив в пазара на дървесина, поради което основната категория дървесина, с най-голяма тежест в дървесния запас на община Трън, каквито са дървата за огрев не може да бъде реализирана в нито една от обявените през 2024 година процедури за продажба на стояща дървесина на корен. Това е изключително тревожно и застрашава финансовата стабилност на горската структура, изпълнението на финансовия план и извършването на лесовъдските мероприятия в насажденията, определени за сеч в законоустановения от Горскостопанския план срок. Както знаем дървесината е безценен възобновяем ресурс и неговата стойност във времето е променлива величина, която се влияе от множество пазарни, екологични и социални фактори. От друга страна финансовата и лесовъдска отговорност при управлението на горскодървестните ресурси на Община Трън изискват гъвкавост и адекватност при вземането на решения с цел поддържане както на икономическите показатели на предприятието и заложените в годишната план-сметка номинали, така и изпълнение на проектираните лесовъдски мероприятия и създаване на устойчиви и балансирани екосистеми”, обръща се кметът на Трън Цветислава Цветкова към общинските съветници. Тя предлага вземане на решение, свързано с актуализиране на цените в приложението за определяне на началните цени за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти. В проекта на решението е записано още, че при последваща промяна в пазарните условия или в нормативната уредба Общински съвет-Трън ще извършва нова актуализация в приложението за определяне на началните цени за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти.

В проекта на приложението, което общинските съветници на Трън ще разглеждат на заседанието, повечето цени са с между 30 и 1 лев по-ниски от приетите на 7 февруари тази година. Малки са изключенията при някои видове дървесина от общинските гори, при която няма разлика в цената.

В края на месец май тази година Общински съвет-Трън взе друго решение, свързано с дървесината, добита от общинските горски територии в Трънско. Решението е свързано с определяне на нови цени на дървата за огрев, които се предлагат на местното население. Прочетете още по темата в публикацията: Продават дърва на местните в Трънско на цени до 45,60 лева на кубик, но крайната цена е по-висока.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...