За офисите за военен отчет в Брезник и Трън се търси експерт без професионален опит, но с компютърна грамотност

Вакантна длъжност за длъжността “експерт” в офисите за военен отчет в общините Перник, Брезник и Трън във Военно окръжие ІІ степен – Перник е обявена от Министерство на отбраната и ще бъде такава от 1 септември тази година, видя Zapadno.com.

Според длъжностната характеристика експертът води военния отчет на ресурсите от резерва и отговаря за оповестяването и доставянето на ресурсите от запаса до Секцията за извозване на запасни и доставяне на техника-запас на Военно окръжие ІІ степен – Перник. Освен това той участва в провеждането на рекламно-информационна дейност и изпълнява дейности по набиране на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв. Взема участие в организиране и провеждане на подготовката на гражданите на Република България в десети и единадесети клас за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили.

Изискваната минимална образователна степен за заемане на длъжността е “бакалавър”. Професионален опит не се изисква, но кандидатите трябва да притежават компютърни умения. Категорията на труд е III-та, а основното месечно възнаграждение е 1 380 лева. Към месечното възнаграждение има допълнителни възнаграждения и социални придобивки, като порционни пари, средства за представително облекло и други. Крайният срок за подаване на документи е до 5 юли. Експертът ще трябва да отговаря за офисите за военен отчет, помещаващи се в сградите на Общините Перник, Брезник и Трън.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...