Община Брезник ще формира в жителите култура за изхвърлянето на отпадъците чрез кампания

От Община Брезник могат да предоставят домашни компостери. Това е една от мерките, които администрацията прилага, за да изгради култура в жители и хора с имоти в общината при изхвърлянето на отпадъци, видя Zapadno.com.

От 1 януари 2025 година влизат в сила отлаганите досега промени в Закона за местните данъци и такси, свързани с преминаването към изцяло нов модел за формиране на такса “битови отпадъци”, базиран на подхода “замърсителят плаща”. Таксата трябва да се формира според количеството изхвърлени отпадъци, а не на база данъчна оценка на имота. Към момента общинската администрация извършва измервания на количествата изхвърлени битови отпадъци по населени места и прави анализи, които следва да предостави на Общинския съвет за вземане на решение. Прочетете още по темата в публикацията: Секретарят на община Брезник: Влиза в сила нов модел за формиране на такса “битови отпадъци”, ще се прилага подходът “замърсителят плаща”.

Прилагането на принципа „замърсителят плаща“ означава, че замърсителите поемат разходите, свързани със замърсяването, в това число разходите за мерките, предприети за предотвратяване, контрол и отстраняване на замърсяването, както и разходите, които то налага на обществото. Чрез прилагането на този принцип замърсителите се стимулират да избягват нанасянето на щети на околната среда и носят отговорност за причиненото от тях замърсяване. Също така разходите за отстраняване на замърсяването се покриват от замърсителя, а не от данъкоплатеца, отбелязват от Община Брезник.

В тази връзка от 1 юли 2024 година Община Брезник стартира кампания
“Община Брезник е и моя! Пазя я чиста!” Поставени са вече и първите съдове за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Прочетете още по темата в публикацията: Брезничани вече могат да изхвърлят зелените си отпадъци в специални контейнери. При заявен интерес ще бъдат предоставяни безвъзмездно и домашни компостери – един съзнателен избор за опазване на околната среда.

Голяма част от бюджета на Общината се изразходва за почистване на неправилно изхвърлени отпадъци и нерегламентирани сметища. Добре е да се замислим, че средствата, които се отделят за отстраняване на нанесените екологични щети могат да бъдат инвестирани в различни нововъведения, добавят от Община Брезник.

В рамките на кампанията на страницата на Община Брезник във Фейсбук всеки четвъртък ще бъдат публикувани констатирани нередности, извършени през седмицата и положените усилия за тяхното отстраняване. Сигнали могат да се подават и чрез безплатната услуга Free Call, която се намира на сайта на Община Брезник, както и чрез Фейсбук страницата.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...