Осигуреността на населението на област Перник с болнични легла е една от най-ниските в страната

Заведенията за болнична помощ в областта към 31 декември 2023 година са 4 с 447 легла, заведенията за извънболнична помощ са 26 с 5 легла, а другите лечебни и здравни аведения са 4 със 17 легла, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В област Перник броят на заведенията за болнична помощ и леглата в тях остават без промяна спрямо 2022 година. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31 декември 2023 година на територията на област Перник функционират 2 многопрофилни болници с 322 легла и 2 специализирани болници със 125 легла.

Осигуреността на населението на област Перник с болнични легла в края на 2023 година е една от най-ниските в страната – 403,0 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 864,5. Най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 297,0 на 100 000 души от населението), Смолян (1 150,8) и Пловдив (1 092,0).

Към 31 декември 2023 година заведенията за извънболнична помощ в област Перник са 26 с 5 легла. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 10 заведения с 5 легла. В края на годината в областта функционират 10 самостоятелни медикотехнически лаборатории и 4 самостоятелни медико-диагностични лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, както и центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2023 година тези заведения са 4 с 17 легла, в това число хосписите – 1 със 17 легла.

Осигуреността с лекари в област Перник в края на 2023 година е 31,4 на 10 000 души от населението, при 46,4 на 10 000 души общо за страната. Осигуреността с лекари по дентална медицина е 13,7 на 10 000 души от населението, при 11,8 на 10 000 души общо за страната.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...