Пенсионерите ще запазят право на помощта за отопление въпреки ръста на пенсиите

Пенсионерите с ниски доходи ще запазят правото си на помощ за отопление за предстоящия зимен сезон въпреки ръста на пенсиите. Това става възможно, след като министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов подписа заповед за актуализиране на корекционния коефициент, с който се намаляват доходите от пенсии при определяне на правото на целевата помощ. В новия коефициент е отчетено осъвременяването на пенсиите с 11 %, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

Със същата заповед е определен и месечният размер на помощта от 110 лева и 75 стотинки. Той се изчислява на база цената на електроенергията за битовите потребители, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране към 1 юли 2024 година. Хората с ниски доходи имат право на целева помощ за отопление за зимния период от 1 ноември 2024 година до 31 март 2025 година. За целия петмесечен период те ще бъдат подкрепени с 553 лева и 75 стотинки, за което в бюджета на Министерството на труда и социалната политика са предвидени 186,3 милиона лева.

От 1 юли Агенцията за социално подпомагане приема заявления за целева помощ за отопление, които могат да се подават до 31 октомври 2024 година. Със заповедта на министър Иванов за определяне на размера ѝ и на корекционния коефициент се изпълняват всички условия за успешното провеждане на кампанията за целево енергийно подпомагане за предстоящия отоплителен сезон.

През 2023 година се извърши реформа на схемата за минимален доход, която засегна и целевото и енергийно подпомагане. В резултат се увеличи обхватът на подпомаганите. През миналия отоплителен сезон бяха подпомогнати 324 674 хора и семейства, което е с близо 23 000 повече спрямо отоплителен сезон 2022/2023 година.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...