Над 50 деца и ученици в Брезник и Трън, които имат специални образователни потребности, са получили допълнителна подкрепа през учебната 2022/2023 година

На общо 51 деца и ученици със специални образователни потребности в общините Брезник и Трън осигурена допълнителна подкрепа през учебната 2022/2023 година. Това показва анализ, включен в областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Перник за периода 2024 – 2026 година. Стратегията e съгласувана и приета на заседание на Областния съвет развитие на област Перник, което е проведено на 21 юни, предаде репортер на Zapadno.com.

През учебната 2022/2023 година в детските градини в област Перник са регистрирани 18 деца в риск, на които да е осигурявана допълнителна подкрепа за личностно развитие (които са с 11 повече от предходната година). През 2022/2023 година е оказана допълнителна подкрепа за личностно развитие на 1 дете с изявени дарби. В детските градини в област Перник няма регистрирани деца с хронични заболявания, на които да е осигурявана допълнителна подкрепа за личностно развитие през отчетните години.

В училищата на територията на областта през учебната 2022/2023 година е оказана допълнителна подкрепа за личностно развитие на 61 деца и ученици риск (с 10 повече спрямо предходната година), на 101 деца и ученици с хронични заболявания (с 36 повече спрямо предходната година) и на 4 деца и ученици с изявени дарби (колкото и предходната година).

В община Брезник за учебната 2022/2023 година е оказана допълнителна подкрепа на 34 деца и ученици със специални образователни потребности. На 5 деца и ученици в риск в Брезник е осигурена допълнителна подкрепа. В Трън допълнителна подкрепа е оказана на 17 деца и ученици със специални образователни потребности, като в общината няма такива, които да са били в риск за учебната 2022/2023 година.

На общо 6 деца и ученици в общините Брезник и Трън, които имат хронични заболявания, е осигурена допълнителна подкрепа.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...