В общините Брезник и Трън са преброени 15 бели щъркела при международно преброяване през 2014 – 2015 година

Общо 15 бели щъркела са били преброени в общините Брезник и Трън при преброяване преди 10 години, става ясно от доклад на Изпълнителна агенция по околна среда.

Общо в България са установени 6 981 гнезда, от които 5 825 са заети от размножаващи се двойки. Броят на двойките бели щъркели се е увеличил с 1 007 (21 %) в сравнение с предишното преброяване през 2004 – 2005 година. Темпът на нарастването се увеличава и се превръща в трайна тенденция на нарастване, която за първи път е установена при предишното преброяване през 2004 – 2005 година.

Седмото международно преброяване на белия щъркел е проведено през 2014 – 2015 година. Посетени са всички общини в България и са събрани данни за броя, заетостта и местоположението на гнездата, броя малки и заплахите за гнездата. Приложена е Методика за провеждане на национално преброяване на белия щъркел в България, която е част от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие.

Преброяването през 2014 – 2015 година показва, че в община Брезник са преброени 11 бели щъркела, а в съседната община Трън те са били почти три пъти по-малко – 4 броя.

Белият щъркел е защитен вид. Съгласно Закона за биологичното разнообразие е забранено умишленото му улавяне под всякаква форма, преследване и обезпокояване, особено в периодите на размножаване и отглеждане на малките. Законът забранява също вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени, и вземане на намерени мъртви екземпляри. Белият щъркел е синантропен вид, обитава населените места и живее редом с човека. Затова се счита за един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която хората обитават.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...