Развитието на част от Трън и околни села се случило чрез общественополезен труд, положен преди близо 90 години

През месец ноември 1937 година Трънски градски общински съвет е взел решения за извършване на рразлични дейности чрез полагане на трудова повинност. Това е записано в ръкописен протокол от заседание на Трънския градски общински съвет, съхраняван в Държавен архив-Перник, предаде репортер на Zapadno.com.

Изграждане на улици, чешма, залесяване срещу порои и други дейности са извършени преди близо 90 години в град Трън и околни села. През 1920 година в България е приет Закон за трудовата повинност. Чрез този закон младежите над 20-годишна възраст и девойките, навършили 16 години, са задължени да полагат общественополезен труд. Срок за полагане на такъв труд варирал от половин до една година.

През 1937 година Трънски градски общински съвет взема решения за благоустройството на места в град Трън и трънските села Банкя, Глоговица, Бераинци, Ездимирци, Забел, Ломница, Туроковци и разделеното между България и Сърбия Петачинци, което в българска територия е махала “Богойна”. В град Трън е решено да се изгради улица от “Тошкова махала” до махала “Баринци”, да се довърши път до летовище “Ерма” и постройката и двора на общинския обор, както и да се извърши залесяване против порои. В село Банкя е решено да се изгради мост по пътя за Трън и да се залеси против порои. Чрез трудовата повинност е прието да се изгради чешма в село Бераинци, а в Петачинци (махала “Богойна”) да бъде направен водопровод с чешма. В село Туроковци е прието да се извърши ремонт на училищната сграда и прокара водопровод в местността “Чепковица”. В края на 30-те години на миналия век е прокаран междуселският път “Руй” между село Забел и границата със Сърбия. В землището на село Забел е решено да се положи водопровод при Забелски ханове и залесяване против порои. В село Ездимирци е решено да се изградят каптажи за водопровода. С решение на Трънския градски общински съвет са възложени много дейности в село Глоговица – изграждане на дървена ограда на училищния двор, прокарване на път до общинската гора, извършване на ремонт на училищната сграда и залесяване против порои.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...