Category: България

Над 81 000 уведомителни писма на бъдещи пенсионери ще бъдат изпратени през 2019 година от НОИ

Националният осигурителен институт ще изпрати 81052 персонални уведомителни писма до всички осигурени лица, които през 2019 година навършват изискуемата от Кодекса за социално осигуряване (КСО) възраст за пенсиониране и на които не е отпусната...

Оперативен щаб ще работи до нормализиране на положението при огнищата на чума по дребни преживни животни в страната

По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов се създава оперативен щаб, който ще координира ситуацията с борбата срещу разпространението на чумата по дребни преживни животни в страната и изпълнението на конкретните мерки, които се взимат...

Мерките за неразпространение на чума по дребния рогат добитък ще се гледат от експертна мисия, която пристига в България

Огнищата на чума по дребния рогат добитък, които за първи път се появиха в България и Европейския съюз от края на юни, са повод за редица срещи и разговори на европейско ниво, проведени от...

До 84 милиона лева отстъпка от акциза върху горивата за 2018 година ще получат земеделските стопани в страната

Земеделските стопани ще получат през 2018 година до 84 милиона лева по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Това реши на редовното си заседание...

Парламентът реши груповият лов на дива свиня да започне веднага, ще се ловува в сряда, събота и неделя

Вчера, на второ четене в Народното събрание, депутатите гласуваха и приеха ловния сезон за групов лов на дива свиня да започне веднага, включително и сряда. Това означава, че ловни дни ще са сряда, събота...

Над 350 проекта на стартиращи компании ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер до 200 хиляди лева

Повече от 350 проекта ще бъдат финансирани по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а безвъзмездната помощ за всеки един от тях ще бъде до 200 хиляди лева. Това съобщи...

Високи оценки получи страната ни за Председателството на Съвета на ЕС по време на конференция в Австрия

България получи високи оценки за постигнатите резултати по време на Българското председателство на Съвета на ЕС в рамките на Срещата на председателите на КОСАК във Виена. Конференцията е начало на парламентарното измерение на Австрийското...

Синдикатите предлагат: Ръстът на заплатите в България да се обвърже със семестъра и еврофондовете

Ръстът на заплатите и връзката им с производителността на труда да се обвърже с ясни критерии по европейския семестър и с еврофондовете. Това предложи президентът на КНСБ Пламен Димитров на семинар във Варна, съобщиха...

Националният осигурителен институт: Нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство влязоха в сила

От 1 юли 2018 година влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), по отношение на...

Горите в България са се увеличили с 1 500 000 декара за 10 години в резултат на залесявания, самозалесяване и естествено възпроизводство

„Горската територия на страната непрекъснато се изследва, инвентаризира и описва. За последните десет години залесената площ е нараснала с повече от 1 500 000 декара. Увеличението на горите е в резултат както на залесявания,...