Category: България

Близо 22 милиона лева ще се разпределят по общинските администрации за работа с деца и ученици от уязвими групи и за обучение в защитени специалности

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 21 807 594 лева по бюджетите на Общините за 2019 година за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и...

Възстановяват изкупването на малки поземлени имоти в горски територии, които са частна собственост

Държавните горски предприятия да възстановят изкупуването на малки поземлени имоти в горски територии, които са частна собственост. Това възложи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на среща с директорите на...

МВР ще съдейства на българските граждани за евроизборите, звената “Български документи за самоличност” ще работят на 24, 25 и 26 май

Звената “Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас...

Нова електронна услуга предоставя Имотният регистър, както и оптимизиране на функционалности за максимална точност и пълнота

След извършено обновяване на информационната система на Имотния регистър е осигурена възможност за предоставяне на новата услуга автоматизирано известяване от Имотен регистър на посочен e-mail адрес. Услугата предоставя възможност за получаване на уведомителни съобщения...

Данни за приходи от туризъм и реализирани нощувки сочат: България привлича по-платежоспособни туристи с по-дълъг престой

Тенденцията България да привлича по-платежоспособни туристи, чийто престой е по-дълъг от преходните години, ясно се очертава от последните данни за приходите от туризъм и реализираните нощувки в местата за настаняване с над 10 легла,...

Извънредните проверки за Великден и Гергьовден насочиха за унищожаване над 2 тона храни от животински произход

За по-малко от месец, в периода от 15 април до 6 май, Българската агенция по безопасност на храните извърши 4 362 извънредни тематични проверки по повод празниците Великден и Гергьовден. Инспекторите от отделите „Контрол...

Дейността на лицата, упражняващи строителен надзор ще бъде контролирана от нова дирекция в ДНСК

Нова дирекция на ДНСК ще контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор. Това предвижда приетият от Министерския съвет нов Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол, съобщиха от правителствената информационна служба. Дирекция „Въвеждане...

Редиците на българските полицейски сили се оборудваха с робот за борба на бомбения тероризъм и други модерни джаджи

“Изключително съм удовлетворен от това, че можем да оборудваме Специализирания отряд за борба с тероризма и всички звена по областни дирекции, които ежедневно извършват високорискови операции, свързани с обезвреждане на опасни престъпници и провеждане...

България става поле за военни учения за усъвършенстване на оперативните способности на въоръжените сили на национално и съюзническо ниво

По инициатива на НАТО за засилване на мерките за сигурност в Югоизточна Европа и Черноморския регион през май и юни 2019 година на териториите на България, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения и Северна Македония ще...

Средната продължителност на живота на населението в България е най-ниска от страните в Европейския съюз

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 година, е 74.8 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е...

Loading...