Category: България

Малки земеделски стопани ще могат да кандидатстват за преработка на собствена селскостопанска продукция

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020...

От 40 до 60 лева е цената на широколистните дърва от временните складове в гората на територията на Югозападно държавно предприятие

Между 40 и 60 лева е цената на пространствен кубичен метър широколистни дърва за огрев и от 22 до 31 лева за иглолистните, закупени директно от временен горски склад на територията на Югозападно държавно...

Доходите на земеделските стопанства са намалели през 2018 година, но пък се е увеличила стойността на крайната продукция

Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2018 година (в текущи цени по предварителни данни), възлиза на 8 457.6 милиона лева, което е с 2.7 % повече спрямо предходната година. Увеличението се...

Внимание: Фалшиви електронни писма се разпространяват към потребителите в интернет от името на Национална агенция за приходите

Разпространяват се фалшиви имейли от името на Национална агенция за приходите. Те представляват съобщение за предстояща ревизия, като дори се споменава име на „служител“ в приходната администрация, предупреждават от агенцията. Писмата приканват получателите им...

Нова банкнота от 50 лева със специални защитни елементи ще бъде пусната в обращение от 1 ноември

Българска народна банка пуска в обращение нова серия банкноти с номинална стойност 50 лева, емисия 2019 година. Общият дизайн и основните елементи на банкноти се запазват без съществени изменения. Въвеждат се нови защитни елементи,...

Подготвят промяна: Намаляват бройката на отглеждани свине в личните стопанства, за да се подобри биосигурността

Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти предвиждат изменения в Наредба № 44 от 2006 година за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Тя е публикувана на сайта на Министерство на земеделието, храните и...

Хората, които изгарят отпадъци са застрашени от солени глоби, инспектори по околната среда и водите засилват контрола

Във връзка с предстоящия отоплителен сезон от Министерство на околната среда и водите предприемат превантивни мерки и засилват контрола по спазване на нормативните изисквания за недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Изпълнението на контрола...

Общини ще могат да предоставят топъл обяд на близо 60 000 потребители и през зимните месеци

Общини ще могат да сключват договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма за храни в размер на до 5 на сто над определения бюджет на програмата, съобщиха от правителствената информационна служба. Правителството даде...

Над 33 тона храни ще бъдат унищожени след проверки в кухненски блокове на училища и детски градини в страната

Българската агенция по безопасност на храните провери 2 462 кухненски блокове към детски градини и училища, ученически бюфети и столове. Проверките бяха извършени в периода 24 септември – 11 октомври на територията на цялата...

Министърът на труда и социалната политика: Около 19 000 човека с увреждания са одобрени да получат асистент по Закона за лична помощ

11 778 хора с трайно намалена работоспособност са започнали работа от началото на годината до края на септември, което е два пъти повече в сравнение със същия период за 2018 година. Това съобщи министърът...

Loading...