Кръгла маса “Никой не е защитен от домашно насилие” ще се проведе в Брезник

Форум на тема “Никой не е защитен от домашно насилие” ще се проведе в народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. Кръглата маса ще се проведе в събота от 10 часа в сградата на читалището. Това съобщиха от Община Брезник.

Събитието се организира от Община Брезник в изпълнение на проект “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник”. Целта на форума е повишаване на информираността и чувствителността по отношение на домашното насилие, последиците върху детето преживяло насилие, разпознаване на физическото насилие – поведенчески индикатори, психическо насилие, сексуално насилие, домашно насилие. Стимулиране на взаимното научаване и опит между заинтересованите страни, подпомагане на диалога между местните общности и власти и съпричастността им, принос към по-висока чувствителност на местните политики към потребностите на ромите.

Във форума ще бъдат използвани презентация на PowerPoint, дискусия и обмен на информация.

Виж също...

Loading...