През следващата година Югозападно държавно предприятие ще ремонтира каменния бараж на река Ноевски дол в землището на село Ноевци

Една от инвестициите, които Югозападно държавно предприятие-Благоевград ще реализира през 2018 година е ремонт на каменен бараж на река Ноевски дол в землището на брезнишкото село Ноевци. Това съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на  Югозападното държавно предприятие.

Ще се извърши проектиране на основен ремонт на бараж на река Ноевски дол на територията на “Държавно горско стопанство-Брезник”. Към момента от общините Брезник и Трън този проект е включен в инвестиционната програма на Югозападно държавно предприятие за 2018 година.

Баражите са технико-укрепителни съоръжения, които се изграждат по реки и притоци на основни реки с цел да укротяват високите води. Съоръженията предпазват териториите около тях от наводнения и пороища при снеготопене, обилни валежи и други неблагоприятни условия. Те са изградени преди години в горски територии стопанисвани от различни горски стопанства. Баражите са много важни съоръжения, които са с обществена значимост. Югозападното държавно предприятие инвестира именно в такива обекти, които са от обществено значение. Това казаха още от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие-Благоевград.

Виж също...

Loading...