Шест проекта за ремонт и реконструкция на храмове и манастири в Брезнишко и Трънско са със сключени договори за финансово подпомагане

Одобрените проекти за ремонт, реконструкция или възстановяване на храмове и манастири в общините Брезник и Трън от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 са шест. Към момента за тези обекти са сключени договори за финансово подпомагане по подмярка 7.6. Това съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Държавен фонд “Земеделие”.

Програмата за развитие на селските райони обхваща периода от 2014 до 2020 година е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Една от подмерките, която има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони е подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. По тази подмярка се предоставя финансова помощ за дейности като възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Първият одобрен проект в област Перник беше за ремонт на манастирската църква към манастир “Свети Архангел Михаил” край град Трън. Договорът е сключен на 27 март тази година. Проектът е за ремонт на църквата към манастира, реставрация на иконостаса, изработване на икони и реставрация на стенописите. Съгласно договора ползвателят се задължава да започне реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-дълъг от дванадесет месеца от сключване на договора. Крайният срок за извършване на инвестицията е 27 март 2019 година, уточняват още от пресцентъра на Държавен фонд “Земеделие”. Бенефициент е Манастир “Свети Архангел Михаил” – град Трън, сумата на субсидията е 523 574 лева и 80 стотинки.

Проект за ремонт на храм „Свети Великомъчевик Димитър Солунски“ в трънското село Ярловци също е одобрен. Договорът за него е сключен на 7 юни 2017 година. Бенефициент е Храм “Свети Великомъченик Димитър Солунски” – село Ярловци. Сумата на субсидията за него е 720 765 лева и 44 стотинки.

По програмата ще се правят ремонт и реконструкция на Пенкьовски манастир “Света Петка” в трънското село Пенкьовци. Договорът за него е сключен на 10 юли 2017 година. Бенефициент е Пенкьовски манастир “Света Петка”, а сумата на субсидията е 624 666 лева и 60 стотинки.

Друг проект в община Трън, който е сред одобрените и има сключен договор към момента е този за реконструкция, основен ремонт, възстановяване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащите части на терен – Леворечки манастир “Свети Четиридесет мъченици” в трънското село Лева река. Договорът за него е сключен на 18 май 2017 година, а бенефициент на проекта е Манастир “Свети Четиридесет мъченици”. Сумата на субсидията е 644 482 лева и 82 стотинки.

Два са проектите в община Брезник, които са одобрени за финансова помощ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. На 18 юли 2017 година е сключен договор за ремонт и реконструкция на Билински манастир “Свети Архангел Михаил” в брезнишкото село Билинци. Сумата на субсидията е 559 442 лева и 68 стотинки, а бенефициент е Манастир “Свети Архангел Михаил” – село Билинци. Два месеца по-късно, на 14 юли е сключен договор за реконструкция, ремонт и възстановяване на църква „Света Петка“ в град Брезник. Сумата на субсидията е 673 258 лева и 31 стотинки, а бенефициент е Храм “Света Петка” – град Брезник.

Още един проект в област Перник е сред одобрените за финансово подпомагане по подмярка 7.6. Той е за ремонт и реконструкция на Пещерски манастир “Свети Николай Чудотворец” – Летни в земенското село Пещера. Договорът за него е сключен на 10 юли тази година. Бенефициент е Манастир “Свети Николай Чудотворец” – Летни – село Пещера, а сумата на субсидията е  443 259 лева и 40 стотинки.

Виж също...

Loading...