Свикват Общо събрание за ловците в ловно-рибарска дружина “Красава”, което ще се проведе на 17 март в брезнишкото читалище

Общо събрание на ловно-рибарска дружина “Красава” ще се проведе на 17 март (събота). Събранието ще се проведе по инициатива на Управителния съвет на ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник. Това уведомяват от брезнишкото ловно дружество.

Общото събрание ще се проведе на 17 март (събота) от 10 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. Дневният ред е съставен от 9 точки, сред които: Отчет за дейността на ръководството на дружината за периода 2017/2018 година; Приемане на годишен план за дейността на дружината за периода 2018/2019 година; Разглеждане на молби за приемане на нови членове и други точки.

Организаторите уведомяват, че присъствието на събранието е задължително. Ако събранието не може да се проведе от 10 часа, то същото ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и със същия дневен ред, независимо колко членове присъстват.

Виж също...

Loading...