Агенцията за контрол на язовирите установила, че стената на „Лялинци“ е прокопана на две места и язовирът е преливал с 20 см. при проверка

Стената на общинския язовир “Лялинци” в Трънско е прокопана на две различни места, за да се понижи нивото на водата. Това е констатирано при проверка на служители на Държавната агенция за метрологичен технически надзор. Установено е още, че язовирът прелива с около 20 сантиметра през единия от прокопаните участъци в стената на водоема. Това съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Държавната агенция за метрологичен технически надзор.

В периода 2016 – 2018 година на язовир „Лялинци“ са извършени 4 броя проверки от Държавната агенция за метрологичен технически надзор. При извършените проверки от служителите на Агенцията е констатирано, че земнонасипната язовирна стена в два различни участъка е прокопана с цел понижаване на водното ниво. За осъществяване на безопасна техническа експлоатация на язовира на собственика са дадени следните предписания: да се почисти въздушния откос от храстовидна и дървесна растителност; да се поддържа водното ниво до кота мъртъв обем; да се извършат ремонтно-възстановителни работи за привеждане на основния изпускател в експлоатационно състояние, със съответните срокове за изпълнение. В момента на проверката язовирът е завирен и прелива с около 0,2 метра през единия от прокопаните участъци в стената. Тъй като облекчителните съоръжения (преливник и основен изпускател) са в неизправно техническо състояние, язовирът се нуждае от ремонтно-възстановителни работи за привеждането им в изправно техническо състояние. Дотогава е наложително водното ниво да се поддържа на кота мъртъв обем, уточняват от пресцентъра на Държавната агенция за метрологичен технически надзор.

Държавната агенция за метрологичен технически надзор (ДАМТН) отговаря за изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация, както и за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и/или съоръжения към тях.

Според Закона за рибарството и аквакултурите лицата, стопанисващи изпускателните съоръжения на водните обекти – държавна собственост, са длъжни да монтират съоръжения, предотвратяващи преминаването на риба. При обстоятелства, налагащи пресушаването на водните обекти, лицето, стопанисващо съоръженията, е длъжно да осигури прехвърлянето на рибата и другите водни организми в друг воден обект и връщането им или да финансира възстановяването им. Задълженията се изпълняват след съгласуване с Министерството на околната среда и водите и под контрола на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

В началото на месец март стана ясно, че единственият общински язовир в Трънско най-вероятно ще бъде ликвидиран, а седмица по-късно кметът на Община Трън потвърди пред репортер на Zapadno.com, че съоръжението край село Лялинци ще бъде източено по предписание на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Появиха се и коментари в групи в социалната мрежа Фейсбук за спасяването на рибата от водоема. Природозащитничката Румяна Боянова и общинският съветник от БСП Ташко Минков поеха инициативата за това. От коментар на Боянова стана ясно, че се е уговорила с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да преместят рибата от язовира, а след ремонт на съоръжението да я върнат обратно. В същото време Община Трън е отправила молба към Държавната агенция за метрологичен технически надзор за удължаване на срока за източване на язовира, тъй като метеорологичните условия не позволяват предприемането на действия.

Виж също...

Loading...