Скалният параклис “Света Петка” в град Трън – едно от най-святите места в България

България изобилства от уникални, излъчващи едновременно спокойствие и сила свети места. Някои от тях са световноизвестни, други – познати само на шепа хора. За християните, те се свързани предимно с манастири, храмове и параклиси, пише kmeta.bg.

Скалната църква „Света Петка” е естествена пещера, намираща се на малко възвишение над извора Ралча, в град Трън. Църквата е възстановена от местни жители със собствени средства в периода 1990-1994 година. Изградени са стълби до него, с места за почивка. Възстановена е фасадната стена, която е била разрушена. В годините на комунизма мястото е ползвано като обор за кози.

Сред местното население е запазено предание, че самата Света Петка (Параскева) – Българска се е укривала тук, гонена от потерия неверниците. Светицата, като се скрила в пещерата, запалила огън и замесила и опекла питка, но в това време преследвачите наближили и св. Петка избягала през процеп в пещерата. Стъпката и ръката ѝ се отпечатали в скалата. Когато преследвачите и намерили питката и се опитват да отчупят от нея, тя се вкаменила. Сега вкаменената питка е обект на почитание. Върху нея поклонниците поставят пари и палят свещи в средата и.

В пещерата се стичат капки вода, които се събират в панички. Тази вода се възприема като светена – Света вода и хората си мият очите с нея. Болни хора преспиват в църквата с надеждата да получат изцеление.

Виж също...

Loading...