Земеделското стопанство на Църногорския манастир получава 8 хиляди лева индивидуална помощ de minimis

Управителният съвет на Държавен фонд “Земеделие” предоставя индивидуална помощ de minimis в размер на 8 000 лева на „Монастирско Земеделско Стопанство” ЕООД, научи Zapadno.com.

Фирмата “Монастирско Земеделск Стопанство” развива своята дейност в района на Църногорския манастир над брезнишкото село Гигинци. Светата обител е известна със своите екологични продукти, който се произвеждат в района и. Според решението на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие” земеделският стопанин се задължава в срок до 31 март 2019 година да запази 80 % от броя на животните, които са регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС) на Българска агенция по безопасност на храните, като за целта сключва договор с Държавен фонд “Земеделие”.

Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на Държавен фонд „Земеделие” от определения ресурс за държавни помощи. Това още гласи в решението от заседанието на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”, което се е провело на 10 януари 2019 година.

Виж също...

Loading...