Министърът на финансите за Общините Брезник и Трън: Нямат задължения, всяка е получила над 4 милиона лева от държавата

През миналата седмица министърът на финансите Владислав Горанов е предоставил отговор на народния представител Станислав Владимиров по поставените от него въпроси за финансовото състояние на общините в област Перник, научи Zapadno.com. От информацията, публикувана на сайта на парламента разбираме, че според народния представител тази информация ще даде на обществото реална представа за наличните ресурси и възможностите на общините за тяхното разпределение.

Депутатът пита конкретно за достигнатата степен на финансова самостоятелност, финансовата устойчивост и ефективност на управлението, както и за инвестиционната активност чрез дял на капиталовите разходи в общите разходи на общините.

В отговорите на министъра за Общините Трън и Брезник се съдържа справка за касовото изпълнение на бюджетите и тя показва, че към края на миналата година Община Трън е имала собствени приходи в размер на 1 774 582 лева и разходи в размер на 6 288 282 лева. Държавата е субсидирала общината с 4 079 901 лева. Община Брезник е имала приходи в размер на 1 300 043 лева и разходи на стойност 6 037 865 лева. Трансферът от централния бюджет към общината е бил в размер на 4 364 904 лева.

Министърът на финансите посочва, че към 31.12.2018 година двете Общини не са отчели просрочени задължения както по бюджета, така и по сметките за средства от Европейския съюз. Финансовото състояние на общините се изчислява след предаване на техните окончателни годишни отчети, а това ще стане до 22.02.2019 година. От министерството уточняват също, че всяко тримесечие на сайта на министерството се публикува информация за финансовото състояние на Общините и всеки може от там да получи въпросните данни.

Виж също...

Loading...