Животновъди от област Перник с редица предложения, сред които подпомагане само на българските породи животни

Областен консултативен съвет по животновъдство за област Перник е провел заседание през изминалата седмица. Дневният ред на заседанието е бил съставен от 6 точки, съобщиха за Zapadno.com от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

На заседанието са присъствали животновъди от общините Перник, Брезник, Радомир и Ковачевци, както и директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“-Перник, експерт от териториалния офис на Национална служба за съвети в земеделието-Перник, директорът и експерти от Областна дирекция „Земеделие“-Перник.

Участниците в срещата са имали възможност да изкажат своите мнения и проблеми при прилагане на схемите за обвързана подкрепа за кампанията за 2019 година, да се запознаят със сроковете и условията за получаване на държавната помощ  за закупуване или изграждане на  обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко (минимандри) и други теми от сектора на животновъдството.

На заседанието животновъд е предложил да се вземат пробите от животновъдния обект един път месечно. Под въпрос е била поставена обективността на получените резултати от пробите. Неговото предложение е било подкрепено и от останалите присъстващи животновъди. Друг животновъд е отправил предложението женските животни на възраст от 12 до 24 месеца да подлежат на подпомагане, но да не се изисква доказване на реализация на мляко и/или приплоди от тях.

Внесените отвън животни (говеда и овце) да не получават субсидия за селекционна работа с тях, а само на глава животно. С цел запазване на националния генофонд, да се подпомагат само българските породи животни, под селекционен контрол, е предложението на още един животновъд, участвал в заседанието. По време на дискусиите са били отправени и други предложения и мнения.

Заседанието е приключило със запознаване на присъстващите с презентация на дирекция „Животновъдство“ в Министерство на земеделието, храните и горите.

Виж също...

Loading...