Обявиха работни позиции в дирекция “Социално подпомагане”-Трън, които са по програма за млади висшисти

Общо 34 работни позиции са обявени в поделенията на централни институции в област Перник по програмата “Старт в кариерата”. От тях 2 позиции са с месторабота в община Трън, съобщиха от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

До 18 октомври включително Бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в централните ведомства. С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие, и тази година Агенцията по заетостта е осигурила възможност за подаване на електронни заявления.

За дирекция “Социално подпомагане”-Трън са обявени две работни места, за които могат да кандидатстват млади висшисти. Едната позиция е за отдел “Закрила на детето” в дирекцията. Изискванията към кандидатите е да имат завършено висше образование в професионалните направления “Хуманитарни науки”, “Социални дейности”, “Педагогика”, “Психология” или “Право”. Допълнително изискване за заемане на длъжността е компютърна грамотност. Такова допълнително изискване е посочено и за другата позиция за млад висшист в дирекция “Социално подпомагане”-Трън. Работното място е в отдел “Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила” в дирекцията. Изискването е кандидатите за позицията да има завършено висше образование в професионалните направления “Хуманитарни науки”, “Социални дейности”, “Педагогика”, “Психология” или “Право”.

По програмата “Старт в кариерата” са обявени общо 1 989 работни места в централни институции и поделенията им в страната. Прочетете още по темата в публикацията: Близо 2 000 работни места в централни институции и поделенията им в страната са обявени по програма за млади висшисти.

Виж също...

Loading...