Ремонтът на спешните медицински центрове в Брезник и Трън ще бъде факт, вече търсят фирма-изпълнител на дейностите

Министерство на здравеопазването обяви процедура за възлагане на обществена поръчка, в която са включени ремонтни дейности на филиалите за спешна медицинска помощ в общините Брезник и Трън, научи Zapadno.com.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 4 013 012 лева и 82 стотинки без включен ДДС. Предметът на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югозападен район. Дейностите ще бъдат изпълнени по проект “Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2014 – 2020 година. Обществената поръчка е разделена на обособени позиции, сред които фигурират ремонтите на спешните медицински центрове в бившите общински болници в градовете Брезник и Трън.

За филиала на спешна медицинска помощ в Брезник се предвижда преустройство на съществуваща база. Прогнозната стойност на обекта е 134 394 лева и 37 стотинки без включен ДДС. Максималният срок за изпълнение на дейностите е 5 месеца. За филиала на спешна медицинска помощ в Трън се предвижда преустройство на съществуваща база. Прогнозната стойност на обекта е 132 991 лева и 32 стотинки без включен ДДС. Максималният срок за изпълнение на обекта е 5 месеца.

Виж също...

Loading...