По данни на НСИ: 354 са младежите в Трънско, които намират препитание предимно като сезонни работници

В община Трън по данни на Национален статистически институт младите хора от 15 до 29 години към 31 декември 2018 година наброяват 354 човека, които са по постоянен адрес. От тях 202-ма са мъже и 152 – жени. На територията на общината се наблюдава тенденция на икономическа миграция, застаряващо население и висока смъртност, става ясно от Областния план за младежта за 2020 година.

През 2018 година по данни на ръководството на трънското средно училище “Гео Милев” от образователната система са отпаднали 3 деца на възраст от 16 до 18 години. С достъп до образователна среда са били 18 деца със специфични образователни потребности. В Трън не се води регистър за младежи завършили висше образование. По данни на филиала на “Бюро по труда” в град Трън през 2018 година едно лице е било назначено на работа по програма “Обучение и заетост за младите хора“. През същата година на трудовата борса са били регистрирани като безработни 17 младежи.

Младежите в община Трън намират препитание предимно в частния сектор, където работят като сезонни работници – картофосъбирачи, билкари и дървари. В община Трън за момента няма работещи предприятия и програмите за временна заетост са основния поминък за хората като през 2018 година към общинската администрация е било назначено на работа по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “Обучение и заетост за младите хора“ едно лице за период от две години на длъжност работник по поддръжка на пътища. В Община Трън през 2018 година няма назначени младежи по програма “Старт в кариерата“, става ясно още от данни, предоставени от общинската администрация.

Повишаване качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора в Трънско развива народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895“, която е единствената на територията на общината културна институция. През 2018 година читалището е работило с 56 младежи и е развивало следните дейности – народни танци, моделиране, рисуване, дърворезба и художествено творчество като от есента е създадена и певческа група. Като база читалището разполага с библиотека и с достъпен за всеки младеж интернет клуб, които се ползват от младежите, тъй като няма създаден младежки клуб. По селата в Трънско няма функциониращи читалища и няма създадени самодейни състави.

На територията на община Трън социални услуги като подкрепа, менторство и други извършват Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция. По данни на “Социално подпомагане”-Трън през 2018 година 7 лица са насочени от дирекцията за ползване на услуги на Център за обществена подкрепа.

Виж също...

Loading...