Проучване ‘2020: Община Брезник продължава да е лидерът от администрациите в област Перник по прозрачност на информацията

Общинската администрация в Брезник е на първо място от 12 институции в област Перник по достъп до информация. Това показва рейтингът по Общини, в който са включени общо 195 общински администрации. Проучването е направено от Програма “Достъп до информация”, която през тази седмица оповести резултатите.

В периода 10 февруари – 15 април тази година Програма “Достъп до информация” прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път, поясниха от Програма “Достъп до информация”.

В рамките на проучването са подадени 562 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2019 година списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в Закона за достъп до обществена информация (член 15а) от края на 2015 година.

Нивото на прозрачност през 2020 година бе оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет. На 1 април тази година от Програма “Достъп до информация” са изпратили предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите в срок до 15 април 77 коментари.

Според рейтинга Община Брезник е на първо място със 74,7 точки от проучените 12 институции в област Перник за тази година. На второ място пък е Областна администрация-Перник. Проучването е направено с шестте общински администрации в областта, Областна администрация-Перник, Регионална здравна инспекция-Перник, Регионална инспекция по околна среда и водите-Перник, Регионално управление на образованието-Перник и Областна дирекция на вътрешните работи-Перник. Общинската администрация в Трън пък е на шесто място с 53,5 точки.

В национален мащаб от проучени 562 институции в страната, общинската администрация на Брезник е класирана на 28-ма позиция. В това класиране Община Трън е на 203-та позиция. Рейтингът от 265 Общини, които са проучени за тази година показва, че администрацията в Брезник е на 43-то място. По рейтинг от 265 общински администрации, Общината в Трън е на 150-то място.

Подробности от проучването на институциите може да намерите на сайта на Програма “Достъп до информация” като натиснете тук.

Виж също...

Loading...