Община Трън търси безработни лица за асистенти, които да помагат на 34 местни жители

Процедурата за подбор на персонал обяви Община Трън. Персоналът ще е ангажиран с работа по новата социална услуга за асистентска подкрепа, поясниха от Общината.

Предоставяне на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжността „асистент“.

Сред изискванията към кандидатите са да бъдат безработни лица, да имат готовност за работа с лица с увреждания и други. Минималното образование, което трябва да имат кандидатите е основно. Условия за стаж по специалността няма, но организирането на процеса на работа и/или в социалната сфера ще се счита за предимство. Подборът за асистенти ще се осъществява чрез оценки по документи и оценки на кандидатите чрез провеждане на интервю. От общинската администрация ще приемат документи за кандидатстване до 12 февруари.

Новата социална услуга за асистентска подкрепа се създава след решение на Общински съвет-Трън, което бе прието на заседание през месец декември 2020 година. През 2021 година от услугата могат да се възползват 34 жители на община Трън. Общият размер на средствата за тези потребители в пограничната община е 135 490 лева.

Виж също...

Loading...