Община Трън ще даде до 116 400 лева за храна за детската градина, центрове за социални услуги и проект

Обществена поръчка за доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните
заведения разположени на територията на община Трън, обяви трънската общинска администрация.

Хранителните продукти ще са за три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и детска градина „Ален мак”, както и проект “Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие”, който Община Трън изпълнява. Прогнозната стойност е 97 000 лева без включен ДДС или 116 400 лева с ДДС.

Срокът за изпълнение на поръчката е една година, считано от датата на влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила от 11 март 2021 година.

Виж също...

Loading...