Помпената станция за вода за град Трън харчи близо 600 мегаватчаса електрическа енергия за година работа

Близо 600 мегаватчаса електрическа енергия са необходими, за да захранят помпената станция за питейна вода за град Трън, където живеят 2 483 души по последна информация от Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване”. За доставка на нетна активна електрическа енергия на помпената станция и още обекти, които се стопанисват от ВиК-Перник, е обявена обществена поръчка, научи Zapadno.com.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 2 500 000 лева без включен ДДС или 3 000 000 лева с ДДС, които ВиК ще може да плати за доставка на електрическа енергия за 24 месеца. В специална таблица водоснабдителното дружество е посочило обектите и потребената електрическа енергия средно и ниско напрежение за 12 календарни месеца. Помпената станция в трънското село Банкя, която качва вода до резервоара за Трън, намиращ се в местността “Китка” над града. За една година помпената станция е потребила 591,33 киловатчаса електрическа енергия. Резервоарът не е потребил никаква електрическа енергия, посочват от ВиК-Перник.

Справката от водоснабдителното дружество показва още, че помпената станция в село Врабча е потребила 8,62 мегаватчаса електрическа енергия за година. За същия период помпената станция в село Ездимирци е изразходвала 2,78 мегаватчаса. Административната сграда на ВиК в град Трън пък е потребила 5,54 мегаватчаса.

Виж също...

Loading...