Инспектори провериха горски територии в района на „Държавно горско стопанство-Брезник“ за периода 11 – 17 октомври

За периода от 11 до 17 октомври от служителите в Регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 930 проверки. Проверени са 592 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 306 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1 364 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1 527 ловци, 96 риболовци и 1 045 физически лица, съобщиха от Изпълнителна агенция по горите.

Въз основа на извършените проверки са съставени общо 76 констативни протокола и 115 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. Задържани са 4,89 кубически метра фасонирана дървесина, 25,7 кубически метра обла строителна дървесина, 69,9 пространствени кубически метра дърва за огрев, 7 броя моторни превозни средства, един моторен трион и други.

През отчетния седмичен период работиха три мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство “ на Изпълнителна агенция по горите. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на Регионални дирекции по горите. Проверени са горски територии в района на „Държавно горско стопанство-Брезник“ и още над 10 териториални поделения в страната.

Виж също...

Loading...