669 лева да достигне пенсията за трудова дейност средно на пенсионер през 2024 година след актуализацията на бюджета

Пенсията за трудова дейност средно на пенсионер през 2024 година да достигне 669 лева – това е само една от дългосрочните последици от актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване през 2021 година, които са предмет на концептуален анализ от третия брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт.

След промяната в дизайна на мярката за запазване на заетостта, популярна като 60/40, средствата бяха насочени към най-засегнатите работодатели, става ясно от друг материал в този брой. Мярката си остава един от най-мащабните инструменти за ограничаване на негативното въздействие на пандемията върху пазара на труда – от нейния старт до момента са изплатени над 1,5 милиарда лева за общо 13,3 хиляди работодатели и близо 320 хиляди работници и служители.

Виж също...

Loading...