Допълнителна подкрепа за най-уязвимите: Още 50 хиляди семейства ще получат по 400 лева за отопление през зимния сезон

„Още около 50 000 семейства ще бъдат подпомогнати през зимния сезон, след като правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 20 милиона лева по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 година. Средствата ще се използват за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление в размер на 400 лева от Агенцията за социално подпомагане.“ Това заяви пред медии вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров след днешното заседание на Министерския съвет. „По този начин служебното правителство изпълнява ангажимента си за осигуряване на допълнителна подкрепа за най-уязвимите“, подчерта той, цитиран от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Вицепремиерът обясни, че право на такава подкрепа ще имат хората, които са подали документи в срок, но са получили отказ за отпускане на помощ за отопление за предстоящия зимен сезон поради превишение на определения диференциран доход с до 40 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни в дирекциите „Бюро по труда“. За тях не е нужно да бъдат подавани документи отново.

Право на подкрепа ще имат и хората, които отговарят на критериите, но не са подали документи в определения за това срок – 31 октомври 2022 година. Те ще могат да подадат своите документи в 14-дневен срок от обнародването на постановлението на правителството в “Държавен вестник”.

Министър Лазаров допълни, че до момента 285 000 семейства са получили помощ за отопление, която е 623 лева – със 100 лева повече в сравнение с миналата зима.

Виж също...

Loading...