Домакинства от село Ноевци ще бъдат питани за използването на интернет и други социално-демографски въпроси

През периода април – юни 2023 година Националният статистически институт стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2023 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на информационни и комуникационни технологии в България и осигурява международна съпоставимост на резултатите, съобщиха за Zapadno.com от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно управление, електронна търговия и други, както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Aнкетьори от отдел „Статистически изследвания-Перник“ ще посетят избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебна карта издадена от Териториално статистическо бюро- Югозапад.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Перник може да се получи на телефон 076 688 661 в Териториално статистическо бюро-Югозапад, отдел „Статистически изследвания-Перник“.

В област Перник ще бъдат анкетирани 102 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Перник изследването ще се проведе в градовете Земен, Перник и Радомир, както и в селата Дивотино, Кралев дол, Ноевци и Студена. В брезнишкото село Ноевци ще бъдат изследвани 6 домакинства.

По данни на същото проучване, проведено в област Перник за 2022 година 84,9 % от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 86,9 % от лицата на възраст 16 – 74 навършени години използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Мъжете в областта са по-активни от жените, като 88 % от тях използват редовно интернет, при 85,7 % за жените.

Виж също...

Loading...