През второто тримесечие на годината в област Перник са издадени разрешителни за строеж на 106 сгради, а е започнато строителството на 23 сгради

През второто тримесечие на 2023 година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 035 жилищни сгради с 12 078 жилища, на 14 административни сгради/офиси и на 1 374 други сгради. Започнал е строежът на 1 515 жилищни сгради с 8 136 жилища в тях, на 23 административни сгради/офиси и на 620 други сгради, съобщиха от Националния статистически институт.

През второто тримесечие на годината в област Перник са издадени разрешителни за строеж на 79 жилищни сгради със 132 жилища в тях и разгъната застроена площ 32 607 квадратни метра. За отчетения период в региона са издадени разрешителни за строеж на 27 други сгради с общо 1 624 квадратни метра разгъната застроена площ.

За второто тримесечие на 2023 година в област Перник е започнато строителството на 13 жилищни сгради с 51 жилища и обща разгъната застроена площ 6 346 квадратни метра. На други 10 сгради с общо 9 841 квадратни метра разгъната застроена площ също е започнало строителството.

Виж също...

Loading...