Избирането на административен ръководител на Окръжна прокуратура-Перник удари на камък, тъй като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не успя да избере такъв

Не е избран административен ръководител на Окръжна прокуратура-Перник, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след проведено гласуване с вдигане на ръка и при резултат 1 глас „за“ и 6 гласа „против“ не избра Галина Антова – изпълняващ функцията административен ръководител на Окръжна прокуратура-Перник за административен ръководител на органа. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от датата на обявяването му.

Виж също...

Loading...