Работещи в горските стопанства на Брезник и Трън ще преминат обучение за гасене на пожари в гората

Служители на държавните горски стопанства в Брезник и Трън ще преминат обучение за гасене на горски пожар, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

90 служители на Югозападното държавно предприятие и териториалните му поделения се обучават в основните техники за гасене на пожар в горски територии. Обучението се провежда на три групи, до края на следващата седмица в Центъра за професионално обучение при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, намиращ се в град Монтана. През следващата седмица двама служители от “Държавно горско стопанство-Брезник” и още двама от “Държавно горско стопанство-Трън” ще участват в обучението.

Във всяко от 38-те поделения на Югозападното държавно предприятие, както и в централното управление са създадени специализирани групи от работници и служители за действие при гасене на пожари. Ежегодно на членовете на групите е необходимо да се провеждат съответните инструктажи и обучения. Когато се извършват гасителни действия без участието на органите за пожарна безопасност и защита на населението, ръководството се осъществява от ръководителя на специализираната група (заместник-директор или старши лесничей). Негово задължение е да анализира обстановката, да прогнозира развитието на пожара, да определи тактиката за гасене на пожара, да определи местата за действие и други, за да може правилно да оцени обстановката и да се предприемат дайствия, ръководителят на групата трябва да притежава съответните знания и умения.

Също така е необходимо гасаческите действия да се извършват по такъв начин, че рискът от нараняване и възникване на инцидент с участващите в специализираните звена да  бъде сведен до минимум. В резултат на обучението ще се повишат знанията и уменията на ръководителите на групите, ще се подобри взаимодействието между отделните териториални поделения, а също така и координацията с останалите части на единната спасителна система (полиция, пожарна, доброволни формирования, общини и други).

Снимка: Местен играч – архив

Виж също...

Loading...